Biljana Cincarević o nesvesnoj režiji života

Svoj spiritualni kanal osvežava neprestanim učenjem u želji za intelektualnim i duševnim prosperitetom. Slikarstvo i konceptualna umetnost su instrumenti koji joj pomažu da vitalnost ličnog razvoja potkrepljuje umetnošću. U tautološkoj tablici života, stvari obrće i  postavlja na svoje mesto snagom istinske vere. Vrlo svesna nesvesne režije života, osvežava vazduh na današnjim kontaminiranim prostorima Balkana – umetnica…

Aleksandar Saša Ignjatović u biblioteci sablasti

Vodio je emisiju “Javna Tajna“, bavio se uredništvom, pisao za časopis “Treće oko“, a pažnju radoznalog srpskog mentaliteta privukao je objavljivanjem knjige “Tajne srpskog džet-seta“. Tema onostranosti za njega nije strana,  a paranormalnim pojavama naziva preživljavanje u surovim uslovima Balkana. Išao je tamo gde mnogi ne bi kročili, a vezu između dva sveta opisao je u svojoj…